Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO
W dniu 11.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Od pomysłu do działania”

Szanowni Państwo,
Z uwagi na fakt, iż niektórzy Uczestnicy Projektu otrzymali już środki finansowe  na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej  przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIAŁEJ PODLASKIEJ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy z Białej Podlaskiej.

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA II GRUPY Z RADZYNIA PODLASKIEGO

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIAŁEJ PODLASKIEJ
W dniu 18.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA ZE STĘŻYCY
Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy ze Stężycy.

czytaj więcejTERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY Z RADZYNIA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,
informujemy, iż  od 30.08.2017 r. do 12.09.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział w Szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu w Radzyniu Podlaskim i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


Informujemy o zakończeniu VII tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach kolejnej VIII tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

czytaj więcej