TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA II GRUPY Z RADZYNIA PODLASKIEGO

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIAŁEJ PODLASKIEJ
W dniu 18.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA ZE STĘŻYCY
Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy ze Stężycy.

czytaj więcejTERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY Z RADZYNIA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,
informujemy, iż  od 30.08.2017 r. do 12.09.2017 r. do godziny 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu, które zakończyły udział w Szkoleniu z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu w Radzyniu Podlaskim i aktualnie biorą udział w bloku doradczym.

czytaj więcej


Informujemy o zakończeniu VII tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach kolejnej VIII tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUPY ZE STĘŻYCY

czytaj więcej


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA GRUP Z BIAŁEJ PODLASKIEJ

czytaj więcejInformujemy o zakończeniu VI tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach kolejnej VII tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

czytaj więcej