ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU -GRUPA Z BIAŁEJ PODLASKI