ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU -GRUPA ZE STĘŻYCY