2017-07-17

Informujemy o zakończeniu VII tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach kolejnej VIII tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

Informujemy o zakończeniu VII tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach kolejnej VIII tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!

Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w ramach VIII tury rekrutacji, w terminie od 17.07.2017 do 31.08.2017. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu realizowanego na terenie powiatów:  łukowskiego, radzyńskiego, bialskiego (grodzkiego i ziemskiego), parczewskiegowłodawskiego i ryckiego. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.odpomysludodzialania.oic.lublin.pl w zakładce dokumenty.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie wypełnionego elektronicznie i podpisanego Formularza rekrutacyjnego wraz  z załącznikami  w siedzibie Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie!