2017-07-03

Informujemy o zakończeniu VI tury rekrutacji i zapraszamy do składnia dokumentów zgłoszeniowych w ramach kolejnej VII tury rekrutacji. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie!


Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych w ramach VII tury rekrutacji, w terminie od 03.07.2017 r. do 14.07.2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu realizowanego na terenie powiatów: łukowskiego, radzyńskiego, bialskiego (grodzkiego i ziemskiego), parczewskiego,  włodawskiego i ryckiego. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.odpomysludodzialania.oic.lublin.pl w zakładce dokumenty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o składanie wypełnionego elektronicznie i podpisanego Formularza rekrutacyjnego wraz  z załącznikami  w siedzibie Fundacji „OIC Poland” (ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin). Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Projekcie!