Blog Archives

2017-11-30

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO Szanowni Państwo, informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla II grupy z Radzynia Podlaskiego.


2017-11-17

WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO W dniu 09.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.


2017-11-08

OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO Szanowni Państwo, informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla I grupy z Radzynia Podlaskiego.


2017-10-27

Szanowni Państwo, Jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą Państwo zakupić środki  o kwocie wyższej niż w biznesplanie. Wpisują Państwo w zestawieniu wydatków kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.


2017-10-26

Szanowni Państwo, Przypominam, iż przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, miesiące liczymy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze, a nie zgodnie z miesiącami kalendarzowymi.


2017-10-25

Szanowni Państwo, Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.