OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO
Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla II grupy z Radzynia Podlaskiego.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – II GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO

W dniu 09.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – I GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO
Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla I grupy z Radzynia Podlaskiego.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,
Jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą Państwo zakupić środki  o kwocie wyższej niż w biznesplanie. Wpisują Państwo w zestawieniu wydatków kwotę dokumentu brutto z faktury, a środki kwalifikowalne  zgodnie z biznesplanem.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,

Przypominam, iż przy rozliczaniu wsparcia pomostowego, miesiące liczymy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze, a nie zgodnie z miesiącami kalendarzowymi.

czytaj więcej


Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego nie jest tożsame z zestawieniem do rozliczenia dotacji głównej.

czytaj więcej


WSTĘPNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z RADZYNIA PODLASKIEGO
W dniu 11.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  oraz Wniosków o wsparcie pomostowe.

czytaj więcej


ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu „Od pomysłu do działania”

Szanowni Państwo,
Z uwagi na fakt, iż niektórzy Uczestnicy Projektu otrzymali już środki finansowe  na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej  przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

czytaj więcej


OSTATECZNE WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW – GRUPA Z BIAŁEJ PODLASKIEJ

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończono procedurę odwoławczą w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grupy z Białej Podlaskiej.

czytaj więcej